Om SSAS

SSAS är kåren för dig som studerar på institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet. Vi jobbar aktivt för att företräda våra studenters intressen gentemot lärosätet men även med att driva frågor nationellt. Det högsta beslutande organet är Årsmötet som sker i februari varje år. Dit är alla medlemmar välkomna. Utöver Årsmötet har vi ca 2-3 kårmöten per termin där kåren rapporterar om det fortlöpande arbetet och där ni medlemmar lyfter frågor och idéer. 

SSAS syfte: 

SSAS ska verka för studenters bästa på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. SSAS har som ändamål att främja medlemmarnas studiesociala situation och att verka för ett bra studentinflytande på institutionen för socialt arbete. SSAS ska även verka för att medlemmarnas intressen tillgodoses såväl lokalt som nationellt. 

Copyright © SSAS 2019

Template by TFJ Joomla Templates